Neupravené fotografie neposkytujem

Fotografie vám odovzdám približne 6 - 8 týždňov od poslania Vášho výberu fotografií, v prípade potreby sa doba dodania môže meniť 

platnosť od 01/2020