Neupravené fotografie neposkytujem

Fotografie vám odovzdám približne 6 - 8 týždňov od fotenia, v prípade potreby sa doba dodania môže meniť 

na požiadanie však vyhotovím jednu fotografiu do týždňa

platnosť od 01/2020