Neupravené fotografie neposkytujem

Fotografie vám odovzdám približne 4 - 6 týždňov od poslania Vášho výberu fotografií, v prípade potreby sa doba dodania môže meniť

platnosť od 01/2020