Neupravené fotografie neposkytujem

Fotografie vám odovzdám približne 4- 6 týždňov od poslania Vášho výberu fotografií, v prípade potreby sa doba dodania môže meniť 

platnosť od 01/2020